SLA-podden
Prestationsstöd för lärande i arbetet

Prestationsstöd för lärande i arbetet

November 2, 2022
En stark trend inom lärande idag är det lärande som sker i arbetsflödet, i form av instruktioner, säkerhetsföreskrifter och hjälp som är integrerat i maskiner.
I det här avsnittet berättar Maina Anter Sagerström om sitt arbete som teknikinformatör på Atlas Copco, där hon tar fram olika slags prestationsstöd för lärande i arbetsflödet.
Hur skapar man den bästa kompetenssatsningen?

Hur skapar man den bästa kompetenssatsningen?

September 16, 2022
För andra året i rad tog Försvarsmakten och Lexicon Interactive hem segern i Swedish Learning Awards kategori "Årets kompetenssatsning". Det vinnande bidraget heter "Kallt väder" och är mer än bara en "e-learning". Om vad som krävs av både en leverantör och en kund samtalar Anna Ray och Ellen Sederblad i det här avsnittet.
Från utbildningsavdelning till Learning & Performance - del2

Från utbildningsavdelning till Learning & Performance - del2

August 24, 2022
Telias utbildningsavdelning Learning & Performance fick vid årets Swedish Learning Awards ett hedersomnämnande för sin förändringsresa. De har förändrat sitt fokus från att leverera beställda utbildningar till att hitta lösningar för att öka medarbetare och chefers prestationer.
Fredrik Petterson Herfindal och Teemu Lilja berättar i två avsnitt om verksamheten och hur den har förändrats.
I det andra avsnittet berättar de hur de genomfört förändringen.
Från utbildningsavdelning till Learning & Performance - del 1

Från utbildningsavdelning till Learning & Performance - del 1

August 22, 2022
Telias utbildningsavdelning Learning & Performance fick vid årets Swedish Learning Awards ett hedersomnämnande för sin förändringsresa. De har förändrat sitt fokus från att leverera beställda utbildningar till att hitta lösningar för att öka medarbetare och chefers prestationer.
Fredrik Petterson Herfindal och Teemu Lilja berättar i två avsnitt om verksamheten och hur den har förändrats. 
I det första avsnittet handlar det om hur verksamheten ser ut idag.
Bästa innovation

Bästa innovation

May 20, 2022
Ett system för att lära in nya beteenden, till exempel att snabbt kunna hantera ett nytt system, vann kategorin "Bästa innovation" i årets Swedish Learning Awards.
I det här avsnittet berättar Johan Wikström från Evalve om Howdou som systemet heter. Det är ett system som lär sig hur en deltagare agerar och anpassar vad som sker på skärmen efter det. Resultatet blir ett för deltagaren anpassat lärande.
Arbetsnära lärande

Arbetsnära lärande

May 10, 2022
Hur hanterade sjukvården situationen med ett snabbt ökat kompetensbehov och obefintligt med tid för kompetensutveckling när pandemin slog ner? Lyssna till verksamhetschefen och överläkaren Peter Dahm vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som berättar om en lösning som inte bara räddade situationen utan också innehöll ett roligt lärande som gav personalen energi och livserfarenhet.
Action Mapping

Action Mapping

April 13, 2022
Action Mapping är en metod som vinner terräng hos utbildningsavdelningar. Den sätter fokus på vilket resultat en utbildning ska åstadkomma, vilket ofta innebär beteendeförändringar. Patrik Johansson från Getinge har använt metodiken en längre tid och berättar om sina erfarenheter.
Patrik boktips i podden är "Map It" av Cathy Moore.
Att bygga en lärkultur

Att bygga en lärkultur

December 8, 2021
Att utveckla en organisations kultur för lärande och kompetensutveckling är en ständigt pågående resa. Hos en del handlar det om att lägga tid på att formulera strategiska dokument och hos andra på att innovera och arbeta fram bra förutsättningar och aktiviteter för lärande. I det här avsnittet berättar Kristina Wärnberg, som arbetar med med strategisk kompetensutveckling på Swedbank, hur de gör.
Bättre chefutbildningar

Bättre chefutbildningar

October 11, 2021
Varför är det så svårt att få önskade resultat från chefs- och ledarutbildningar? I det här avsnittet berättar Gunilla Avby, från Stockholms universitet, om sin forskning om kompetensutveckling för chefer och ledare. Att skicka chefen på kurs är kanske inte alltid det som ger det bästa resultatet, utan ett lärande som sker som en del av arbetet ger ofta en mer relevant kompetensutveckling.
Innovationsarbete

Innovationsarbete

September 20, 2021
Innovation betyder "att förnya". Arbete med innovationer innebär i sig att man uppmuntrar, ger förutsättningar och arbetar med något nytt, något som inte finns sedan tidigare. Det ställer stora krav på en organisation och dess förmåga till att göra verkstad av idéer, våga ta risker, hantera misslyckanden och att våga utmana det bestående. I avsnittet berättar Robin Sandberg om hur Arbetsförmedlingen arbetar med innovationsarbete i den pågående omvandlingen av myndigheten.
I avsnittet presenteras också "Draknästet", en metod som kan användas i innovationsarbetet.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App