SLA-podden
Förändringsled en hel befolkning!

Förändringsled en hel befolkning!

January 28, 2021
Uppdraget från regeringen var tydligt:  Minimera smittspridningen!
De som hade fått uppdraget var Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De skulle samordna den information som skulle påverka Sveriges befolkning att ändra sina beteenden för att minska spridningen av corona-viruset.
Hur tar man sig an ett sådant uppdrag? Teresa Palmquist, som är chef för Enheten för kommunikationsutveckling inom MSBs kommunikationsavdelning, berättar om hur man anpassat informationen i tre huvudspår,  utnyttjat flera kanaler, vilka framgångsfaktorer man har identifierat och vilka lärdomar man gjort.
Swedish Learning Awards - en motor för utbildningsbranschen

Swedish Learning Awards - en motor för utbildningsbranschen

January 18, 2021
Swedish Learning Awards ska bidra till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. I avsnittet samtalar två företrädare för utbildningsleverantörer Jannie Jeppeson, vd för Swedish Edtech Industry och Ulf Annerberg, ordförande för PROMISE om den svenska utbildningsbranschen och tävlingens betydelse.
Och på slutet blir det en liten överraskning om Awards-galan den 27 januari...
Podbean App

Play this podcast on Podbean App